Vyrábač 3000

About the inventor

Name: Dorotea
Age: 8
Gender: Female
Country: Slovakia
City: Školská 166, 027 44 Tvrdošín

School information

Name of the school: Základná škola Štefana Šmálika
Location: Školská 166, 027 44 Tvrdošín , Slovakia

What will this machine do?

Vyrába hračky, vie tancovať.

Why was it invented?

When was it invented?

Tuesday, December 14th, 2021