Vynález 1 a Vynález 2

About the inventor

Name: Laura
Age: 8
Gender: Female
Country: Slovakia
City: Školská 166, 027 44 Tvrdošín

School information

Name of the school: Základná škola Štefana Šmálika
Location: Školská 166, 027 44 Tvrdošín , Slovakia

What will this machine do?

Vynález 1: Polieva, vozí ma do školy, nakupuje.

Vynález 2: Lieta, chodí, chová ryby

Why was it invented?

Vynález 1: Aby som nemusela chodiť.

Vynález 2:Aby som nestála v zápche.

When was it invented?

Tuesday, December 14th, 2021