Upratovacia ruka

About the inventor

Name: Anton
Age: 8
Gender: Male
Country: Slovakia
City: Školská 166, 027 44 Tvrdošín

School information

Name of the school: Základná škola Štefana Šmálika
Location: Školská 166, 027 44 Tvrdošín , Slovakia

What will this machine do?

Dokáže urobiť domáce úlohy. 

Why was it invented?

Lebo sa mi nechce robiť domáce úlohy.

When was it invented?

Tuesday, December 14th, 2021