TV stĺp

About the inventor

Name: Norika
Age: 21-100
Gender: Female
Country: Slovakia
City: Košice

What will this machine do?

TV a krb, na ktoré sa dá pozerať zo všetkých strán.

Why was it invented?

Aby som mohla pozerať televízor aj pri upratovaní či varení.

When was it invented?

Tuesday, September 20th, 2022