Teleport

About the inventor

Name: Emma
Age: 8
Gender: Female
Country: Slovakia
City: Školská 166, 027 44 Tvrdošín

School information

Name of the school: Základná škola Štefana Šmálika
Location: Školská 166, 027 44 Tvrdošín , Slovakia

What will this machine do?

Dokáže teleportovať ľudí tam kde chcú.

Why was it invented?

Aby som nemusela pešo chodiť.

When was it invented?

Friday, December 10th, 2021