Stroj na písanie domácich úloh

About the inventor

Name: Dianka
Age: 7
Gender: Female
Country: Slovenia
City: Kechnec 13, 04458 Kechnec

School information

Name of the school: sukromna zakladna skola kechnec
Location: Kechnec 13 04458 Kechnec, Slovakia

What will this machine do?

Úhľadne prepíšem môj domový týždeň

Why was it invented?

aby mohli hrať dlhšie

When was it invented?

Tuesday, June 16th, 2020