psík na ovládanie

About the inventor

Name: Emka
Age: 7
Gender: Female
Country: Slovakia
City: Kapusany

School information

Name of the school: Zakladna Skola Kapusany
Location: Hlavná 367/9, 082 12 Kapušany, Slovakia

What will this machine do?

psík na ovládanie

Why was it invented?

pomocou diaľkového ovládania môžem ovládať psa

When was it invented?

Tuesday, June 9th, 2020