Prenosná šmýkačka

About the inventor

Name: laura
Age: 6
Gender: Female
Country: Slovakia
City: Pavlovce 5, Vranov nad Topľov

School information

Name of the school: Základná škola Pavlovce 5
Location: Pavlovce 5, Vranov nad Topľov , Slovakia

What will this machine do?

it's a portable slide

Why was it invented?

because i love to slide anywhere

When was it invented?

Friday, July 9th, 2021

Deze droommachine is uitgewerkt via MyMachine Slovakia

Základná škola Pavlovce 5

Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach

Stredná odborná škola drevárska, Vranov nad Topľou

 

Prenosná šmýkačka: primary class

Prenosná šmýkačka: concept

Prenosná šmýkačka: working prototype