Knjižničar

About the inventor

Name: Gal
Age: 8
Gender: Male
Country: Slovenia
City: Goče 6, 5271 Vipava

School information

Name of the school: Osnovna šola Draga Bajca Vipava, PŠ Goče
Location: Goče 6, 5271 Vipava, Slovenia

What will this machine do?

Prodaja knjige in mi pomaga.

Why was it invented?

Sanjski stroj sem naredil, da bi mi pomagal.

When was it invented?

Thursday, January 12th, 2023