Filtration Machine

About the inventor

Name: Dolores
Age: 14
Gender: Female
Country: Croatia
City: Kralja Zvonimira 15 Otočac

School information

Name of the school: OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac
Location: Kralja Zvonimira 15 Otočac, Croatia

What will this machine do?

The machine uses solar energy generated in a yellow ball that has photovoltaic cells on it. When the weather is cloudy the machine uses the energy stored in the battery. The first part of the air filtration machine takes in carbon dioxide and uses energy to produce oxygen. The other part of the machine uses energy to collect garbage from the river and filter the polluted water. The machine does not endanger fish because it detects them and safely transports them to the other side of the river.

Stroj koristi sunčevu energiju koja nastaje u žutoj kugli koja na sebi ima fotonaponske ćelije. Višak nastale energije pohranjuje se u bateriju koja se koristi kada je oblačno vrijeme. Prvi dio stroja za filtriranje zraka radi na način da na jednu stranu uzima ugljikov dioksid te ga korištenjem energije pročišćava i proizvodi kisik. Drugi dio stroja koristi energiju za sakupljanje smeća iz rijeke i filtriranje onečišćene vode. Stroj ne ugrožava ribe jer ih detektira i sigurno prenosi na drugu stranu rijeke.

Why was it invented?

The environment is becoming more and more polluted and something needs to be done to save the planet Earth and improve health.

Okoliš je sve  više zagađen i potrebno je nešto poduzeti kako bi očuvali planetu Zemlju i unaprijedili zdravlje.

When was it invented?

Sunday, May 8th, 2022