Boxovací robot ZeŽi

About the inventor

Name: Class Grade 4 Základná škola Československej armády
Age: 9
Gender: Non-Binary
Country: Slovakia
City: Československej armády 22, 080 01 Prešov

School information

Name of the school: Základná škola Československej armády
Location: "Československej armády 22, 080 01 Prešov", Slovakia

What will this machine do?

it's a robot that repeats what i do

Why was it invented?

so i have a friend to play with

When was it invented?

Friday, July 9th, 2021

Deze droommachine is uitgewerkt via MyMachine Vlaanderen & Brussel (Belgium)

Základná škola Československej armády

Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Stredná priemyselná škola technická, Bardejov

Boxovací robot ZeŽi: Primary Class

Boxovací robot ZeŽi: concept

Boxovací robot ZeŽi: working prototype